Blerje me këste në iTech Albania

  • Aplikimi: Vetem me karte ID ose Pashaporte
  • Afati miratimit: 10-30Minuta.
  • Aplikanti duhet te jete ne mardheni pune me sigurime per 3 muajt e fundit.
  • Duhet te jet shtetas Shqiptar dhe mbi 18vjec. ne disa raste mbi 23vjec.
  • Afati kredise varjon sipas deshires nga 1 deri 18Muaj.
  • Interesi i moderuar. 15% plus kosto administrimi.
  • Aplikmi kryhet vetem duke u paraqitur ne dyqan.
  • Shuma: 5,000 Lek deri 140,000 Leke
Shembull: Shuma 50,000 Leke. Afati: 12Muaj. Pagesa mujore 5,820 Leke, Interesi total qe i paguan bankes per 12 muaj: 19,850 Leke.